Join Amazon Prime - Watch Thousands of Movies & TV Shows Anytime - Start Free Trial Now


Join Amazon Prime - Watch Thousands of Movies & TV Shows Anytime - Start Free Trial NowOttoman Illustrations from:

Paintings by Jean-Baptiste Vanmour (Van Mour), 1671-1737

Reis Efendi

De Reis Efendi of Reisü'l-Küttab


Larger Painting (0.9MB)
Next
De Reis Efendi of Reisü'l-Küttab, waarschijnlijk Üçanbarli Mehmed Efendi.

Het hoofd van de kanselarij en tweede luitenant van de grootvizier, zittend op de grond achter zijn schrijftafel, omringd door paperassen. Van 2 augustus 1718 tot de opstand van Patrona Halil in september 1730 was Üçanbarli Mehmed Efendi in functie als de Reis Efendi. Hij werd beschouwd als een van de grootste geleerden van zijn tijd en er zijn relatief veel biografische gegevens over hem bekend. Hij werd geboren in Istanbul in 1673 of 1674 en overleed in augustus of september van het jaar 1732. Op het portret dat Vanmour van hem maakte is hij waarschijnlijk circa 57 jaar oud. Zijn bijnaam was Üçanbarli, wat 'de drie pakhuizen' betekent en verwijst naar zijn bezittingen.


The Reis Efendi or Reisü'l-Küttab, probably Üçanbarli Mehmed Efendi.

The head of the chancellery and second lieutenant of the Grand Vizier, sitting on the floor behind his desk, surrounded by papers. From 2 August 1718 to the uprising of Patrona Halil in September 1730, Mehmed Efendi Üçanbarli was in the position of Reis Efendi. He was considered one of the greatest scholars of his time, and there are relatively many biographical details known about him. He was born in Istanbul in 1673 or 1674 and died in August or September of the year 1732. In the portrait Vanmour made of him he's probably around 57 years old. His nickname was Üçanbarli, which means 'the three warehouses' and refers to his possessions.

Source: Rijksmuseum Amsterdam, the museum of the Netherlands

Back to Paintings of Ottomans by Vanmour


Free Web Hosting