Try Amazon Fresh


Shop Amazon - Create an Amazon Baby RegistryOttoman Illustrations from:

Paintings by Jean-Baptiste Vanmour (Van Mour), 1671-1737

Grand Vizier

Grootvizier Nevsehirli Damat Ibrahim Pasa.


Larger Painting (4.3MB)
Next
Portret van de grootvizier Nevsehirli Damat Ibrahim Pasa, staande, ten voeten uit. Ǐbrahim Pasha is gekleed in een witte satijnen kaftan gevoerd met sabelbont en een kallâvî, een ceremoniële tulband waar men de vizieren aan kon herkennen. De grootvizier droeg een gouden band over de tulband ter onderscheid van de vizieren, die een zwarte band droegen. Op de achtergrond zien we de sofa of bank die ook op het tweede audiëntieschilderij in de divan is te zien. De grootvizier is door Vanmour geplaatst in een bestuurlijke omgeving, om zijn functie te onderstrepen.

Portrait of the Grand Vizier Damat Ibrahim Pasa Nevsehirli, standing, full length. Ibrahim Pasha is dressed in a white satin caftan lined with sable and kallâvî, a ceremonial turban by which one could recognize the vizier. The Grand Vizier wore a gold band on the turban as distinct from the visiers, who wore a black band. In the background we see the sofa or couch that appears in another painting of an audience in the divan. Vanmour placed the grand vizier in an administrative environment to underline his function.

Source: Rijksmuseum Amsterdam, the museum of the Netherlands

Back to Paintings of Ottomans by Vanmour
Free Web Hosting