Ottoman Illustrations from:

Paintings by Jean-Baptiste Vanmour (Van Mour), 1671-1737

The Kazasker (Kadi El Asker), Chief of the military laws. There is one for European and one for Asian

De Kadi askeri

Le Cadi-leskier, Chef des Loix. Il y en a un d'Europe et un d'Asie
Larger Painting (1.9MB)
A print based on this painting
Next
De Kadi askeri, een van de twee kazasker, de hoogste militaire rechters. In de Keizerlijke Raad zaten twee kazasker, die samen met de grootvizier verantwoordelijk waren voor de rechtspraak in het Rijk. Oorspronkelijk vergezelden zij de sultan op zijn militaire campagnes en vertegenwoordigden zij de rechterlijke macht van het hof, één voor het Europese deel van het Rijk (Rumeli) en de ander voor het Aziatische deel (Anadolu). In de achttiende eeuw was hun macht al flink tanende. Een deel van hun bevoegdheden was overgenomen door de grootvizier en een ander deel door de Seyh ül Islam. Door hun prachtige grote tulband en de met bont afgezette kaftans bleven zij echter een indrukwekkende verschijning.

The Kadi El Asker, one of the two Kadi El Askers, the highest military judges. In the Imperial Council were two Kadi El Askers, together with the Grand Vizier, responsible for justice in the Empire. Originally they accompanied the Sultan on his military campaigns, and they represented the judicial power of the court, one for the European part of the Empire (Rumelia) and the other for the Asian part (Anatolia). In the eighteenth century, their power was already waning considerably. Some of their powers were taken over by the Grand Vizier and another part by the Şeyhülislam (Shaykh al-Islam). Because of their beautiful large turban and fur-trimmed kaftans they retained however an impressive appearance.

Source: Rijksmuseum Amsterdam, the museum of the Netherlands

Back to Paintings of Ottomans by Vanmour


Free Web Hosting